Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Firmy - Forum - Og這szenia

  • Rejestracja
  • Logowanie
  • Dodaj og這szenie
  • Konto

Dzisiaj jest Pi徠ek, 01-12-2023, Londyn 09:35am, Warszawa 10:35
Dzi s imieniny Blanki, Edmunda, Eligiusza

Regulamin

REGULAMIN  PORTALU  advertsbook.co.uk

 

POLITYKA PRYWATNO列I


Portal advertsbook.co.uk rezerwuje sobie prawo do archiwizowania i wykorzystywania niektórych danych na temat operacji przeprowadzanych za jego po鈔ednictwem, takich jak cz瘰totliwo嗆 wizyt, obszary szczególnego zainteresowania klientów, rodzaj przegl康anych katalogów oraz sk豉dane zamówienia.
Wiedza czerpana z analizy wymienionych aktywno軼i pos逝篡 usprawnieniu dzia豉nia portalu, rozwijaniu oferty oraz doskonaleniu obs逝gi naszych klientów.
Wszelkie tego typu informacje nie mog jednak i nie b璠 obejmowa danych osobowych, dokumentów dotycz帷ych dokonywanych p豉tno軼i oraz wszelkich innych cech transakcji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj kontrahenta, zgodnie z za這瞠niami paragrafu dotycz帷ego bezpiecze雟twa szyfrowanego przesy豉nia danych.

 

PANORAMA FIRM


Prosimy o dok豉dne przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie poni窺zych regulaminów przed rozpocz璚iem korzystania z serwisu internetowego advertsbook.co.uk. U篡cie bazy Panorama Firm oznacza, 瞠 U篡tkownik zrozumia i akceptuje wszystkie poni窺ze Regulaminy.

1. Niniejszy regulamin okre郵a zasady i warunki korzystania z Katalogu Firm Polskich - Polonijnych (Bazy Danych Biznesów Polskich na Wyspach t.j. Irlandia, Irlandia Pó軟ocna, Szkocja, Walia, Wielka Brytania) administrowanego przez firm EMB i udost瘼nianego pod adresem www.advertsbook.co.uk

2. Panorama Firm Polskich na Wyspach zawiera informacje o firmach oraz podmiotach polskich b璠帷ych osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w krajach UE t.j. Polska, Irlandia, Irlandia Pó軟ocna, Szkocja, Walia, Wielka Brytania. Panorama

3. Firm zawiera równie informacje o innych podmiotach polskich, które takiej dzia豉lno軼i nie prowadz, a zamie軼i造 w bazie wpisy pozwalaj帷e na ich identyfikacj.

4. Zarejestrowa mo瞠 si ka盥a wy瞠j wymieniona jednostka, posiadaj帷a swoj siedzib w Polsce lub na Wyspach. W szczególno軼i zapraszamy do rejestracji wszystkie Firmy Polskie - Polonijne chc帷e zaprezentowa si na rynku w Polsce oraz na Wyspach.
Katalog ma na celu promowanie polskiego biznesu.

5. Wpis podstawowy do katalogu Panorama Firm jest bezp豉tny (darmowy), natomiast wpisy rozszerzone i inne formy reklamy podlegaj cennikowi lub innym indywidualnym ustaleniom.

6. Wszelkie dane firmy mog by wprowadzane wy陰cznie przez ich w豉軼icieli lub osoby upowa積ione do reprezentacji.

7. Dokonanie wpisu do katalogu Panorama Firm - rozpoczyna si rejestracj u篡tkownika, nast瘼nie odbywa si poprzez wype軟ienie formularza rejestracyjnego.

8. Spam oraz wpisy bez autoryzacji - s od razu usuwane przez administratora.

9. Wys豉nie formularza ze strony Dodaj jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatno軼i oraz wyra瞠niem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzu oraz podczas rejestracji danych teraz i w przysz這軼i, zgodnie z prawem, w szczególno軼i Ustaw o "Ochronie Danych Osobowych" oraz ustaw "O 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn".

10.  Rozwijaj帷 punkt poprzedni firma EMB zastrzega sobie prawo do umieszczania, przetwarzania, wynajmowania i przekazywania danych zgromadzonych w katalogu Panorama Firm  w kraju i za granic, w ksi捫kach telefonicznych, katalogach drukowanych, na p造tach CD a w szczególno軼i w Internecie na innych stronach WWW lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia w nieograniczonym kr璕u osób, teraz i w przysz這軼i.

11.  Wszystkie wpisy do katalogu Panorama Firm s potwierdzane e-mailem a nast瘼nie weryfikowane i moderowane przez Administratora serwisu. Wpis zostaje poddany akceptacji Administratora dopiero po klikni璚iu linka i wype軟ieniu instrukcji zawartych w e-mailu aktywacyjnym.

12.   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, edycji lub odrzucenia otrzymanego wpisu bez podania przyczyny. W szczególno軼i nie publikujemy wpisów, których tre嗆 zawiera niecenzuralne sformu這wania, sprzeczne z zasadami wspó鹵ycia spo貫cznego, narusza czyj捷 prywatno嗆 i godno嗆, a tak瞠 zawiera niepoprawne linki lub ukryte znaczniki HTML.

13.  Dla utrzymania mo磧iwie najwy窺zej jako軼i serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszania lub usuwania podwójnych, nieaktualnych lub Spam-owych wpisów oraz wprowadzania indywidualnych ogranicze dost瘼u do serwisu dla poszczególnych u篡tkowników bez podania przyczyny.

14.  Panorama Firm umo磧iwia zarejestrowanym firmom edycj, aktualizacj wpisów oraz dodanie zdj耩 oraz logo firmy (zdj璚ia i logo nie dotycz darmowego wpisu).

15.   W celu edycji wpisu nale篡 zalogowa si (w prawym górnym rogu strony serwisu advertsbook.co.uk) u篡waj帷 adresu e-mail lub nazwy u篡tkownika i has豉 podanych podczas rejestracji. W razie edycji wpisu przez u篡tkownika przestaje on by widoczny w Katalogu do czasu akceptacji zmian przez Administratora.

16.  Administrator zastrzega sobie mo磧iwo嗆 przesy豉nia wa積ych informacji na podany podczas rejestracji adres e-mail. Zastrzegamy sobie równie prawo do rozsy豉nia okresowego Newslettera (korespondencji informacyjnej) na adresy zg這szone do otrzymywania takiej korespondencji.

17.  Administrator nie rozsy豉 nielegalnej i niechcianej korespondencji seryjnej zwanej Spam-em oraz nie sprzedaje Pa雟twa danych a w szczególno軼i adresów e-mail osobom trzecim prowadz帷ym tak dzia豉lno嗆. Nowoczesne zabezpieczenia naszego serwisu chroni adresy e-mail przed Spamem.

18.  Serwis dost瘼ny jest codziennie i ca這dobowo przez ca造 rok. Dok豉damy wszelkich stara, aby utrzyma ten stan, jednak瞠 Administrator zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonywania przerw lub zamkni璚ia serwisu spowodowanych nag造mi wypadkami, przyczynami niezale積ymi (Np. dzia豉nia przyrody lub ingerencja osób trzecich) b康 te konserwacj serwisu bez informowania u篡tkowników o takim fakcie. Administrator i operator katalogu Panorama Firm nie odpowiada za ewentualne straty lub szkody spowodowane takimi przerwami w dzia豉niu serwisu advertsbook.co.uk i nie zwraca wniesionych op豉t.

19.  Administrator stara si zapewni u篡tkownikom jak najwy窺z jako嗆 serwisu. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialno軼i za straty lub utracone korzy軼i u篡tkownika maj帷e zwi您ek z korzystaniem z serwisu Panorama Firm advertsbook.co.uk, a spowodowane b喚dnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niew豉軼iwym funkcjonowaniem serwisu lub sieci Internet - WWW.

20.  Panorama Firm s逝篡 celom wy陰cznie informacyjnym. Ze wzgl璠u na du膨 ilo嗆 danych i mo磧iwo嗆 samodzielnej modyfikacji wpisów przez u篡tkowników, zastrzegamy, 瞠 dane umieszczone w bazie mog by nieaktualne. Administrator nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za zamieszczone wpisy oraz ich aktualno嗆 i nie odpowiada za ewentualne straty lub szkody spowodowane takimi informacjami.

21.  Dane uzyskane za pomoc serwisu internetowego advertsbook.co.uk mog by wykorzystywane jedynie w celach prywatnych u篡tkownika i zgodnie z prawem.

22.  Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania niezamówionej lub seryjnej korespondencji niezale積ie od jej charakteru i tre軼i.

23.  Niedozwolone jest odp豉tne b康 nieodp豉tne udost瘼nianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a tak瞠 publiczne udost瘼nianie b康 rozpowszechnianie tych informacji. U篡tkownik mo瞠 sporz康za wydruki z bazy Panorama Firm wy陰cznie na w豉sne potrzeby.

24.  Niedozwolone jest przegl康anie lub zapisywanie danych z bazy advertsbook.co.uk za pomoc oprogramowania nieb璠帷ego zwyk陰 przegl康ark internetow. Zabrania si pobierania lub zapisywania stron serwisu.

25.  Katalog Panorama Firm zawiera linki - odno郾iki do innych stron internetowych, b璠帷ych w豉sno軼i podmiotów niepowi您anych z Panorama Firm (strony WWW firm, reklamy czy te linki mapy). Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za dane, jako嗆 czy poprawne dzia豉nie tych stron.

26.  Administrator pragnie utrzyma jak najwy窺z jako嗆 serwisu! Przeka nam swoje opinie, pomys造, pytania oraz zg豉szaj b喚dy i problemy u篡waj帷 adresu: admin@advertsbook.co.uk

27.  Redakcja serwisu advertsbook.co.uk zastrzega sobie prawo do zmiany powy窺zego regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wi捫帷y z chwil opublikowania w Serwisie.

28.  W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj przepisy ustawy o ochronie  Danych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

OGΜSZENIA W INTERNECIE


Dodanie og這szenia przez u篡tkownika prywatnego jest darmowe. U篡tkownik prywatny, mo瞠 doda max. 2 og這szenia darmowe w ci庵u jednego miesi帷a kalendarzowego. Ka盥e dodatkowe og這szenie jest p豉tne wg oferty cenowej w zale積o軼i od opcji og這szenia (wyró積ione, sponsorowane lub w ramce). Ka盥e og這szenie darmowe oraz ka盥e og這szenie p豉tne – wa積e jest tylko jeden miesi帷 kalendarzowy.

1. Dodanie og這szenia komercyjnego jest darmowe. U篡tkownik komercyjny lub firma (inny podmiot gospodarczy) mo瞠 doda tylko jedno og這szenie darmowe. Ka盥e dodatkowe og這szenie jest p豉tne wg oferty cenowej w zale積o軼i od opcji og這szenia (wyró積ione, sponsorowane lub w ramce). Ka盥e og這szenie darmowe oraz ka盥e og這szenie p豉tne – wa積e jest tylko jeden miesi帷 kalendarzowy.

2. Og這szenie mo瞠 doda ka盥y, kto zaakceptuje warunki regulaminu dodawania og這sze

3. Portal advertsbook.co.uk oraz W豉軼iciel Portalu - nie ponosi odpowiedzialno軼i za tre嗆 zamieszczanych og這sze

4. Portal advertsbook.co.uk nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za zamieszczenie przez u篡tkowników danych niezgodnych z prawd lub podanie danych fa連zywych

5. Tre嗆 og這szenia nie mo瞠 by sprzeczna z prawem, zasadami wspó鹵ycia spo貫cznego, netykiet oraz nie mo瞠 narusza praw osób trzecich

6. Je瞠li zachodzi podejrzenie, 瞠 tre嗆 og這szenia jest sprzeczna z prawem, zasadami wspó鹵ycia spo貫cznego, netykiet lub mo瞠 narusza prawa osób trzecich - og這szenie mo瞠 by usuni皻e z serwisu bez powiadomienia osoby sk豉daj帷ej og這szenie

7. Administrator  advertsbook.co.uk ma prawo udost瘼ni dane Og這szeniodawcy na 膨danie uprawnionych organów, gdy zachodzi podejrzenie 豉mania prawa

8. Portal advertsbook.co.uk zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji og這szenia lub usuni璚ia go z bazy danych bez podania przyczyny.

9. Og這szenie b璠帷e duplikatem w tej samej kategorii jest usuwane bez powiadomienia og這szeniodawcy.

10.  Og這szeniodawca dodaje og這szenie za pomoc Formularza Dodawania Og這sze. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Og這szeniodawc w Formularzu podlegaj ochronie zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

11.  Og這szeniodawca wyra瘸 zgod na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustaw w celu wykonania us逝gi.

12.  Portal advertsbook.co.uk nie udost瘼nia danych osobowych og這szeniodawców wymaganych w Formularzu zg這szeniowym 瘸dnym innym podmiotom czy instytucjom

13.  Og這szeniodawca prywatny, publikuje swoje dane osobowe w tre軼i og這szenia na w豉sn odpowiedzialno嗆

14.  Og這szeniodawca ma prawo wgl康u i korekty swoich danych osobowych za po鈔ednictwem administratora serwisu

15.  Og這szeniodawca ma prawo zrezygnowa z us逝gi i usun望 og這szenie przed terminem za po鈔ednictwem administratora serwisu. Kwota wp豉cona na poczet tego og這szenia – nie jest zwracana.

16.  Osoby korzystaj帷e z og這sze znajduj帷ych si w serwisie advertsbook.co.uk, czyni to wy陰cznie na swoj odpowiedzialno嗆.

17.  Portal advertsbook.co.uk nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za szkody wywo豉ne dzia豉niem lub zaniechaniem zwi您anym z publikowanymi og這szeniami

18.  Portal advertsbook.co.uk nie jest odpowiedzialny za ci庵這嗆 dzia豉nia serwera, na którym zlokalizowany jest serwis.

19.  Portal advertsbook.co.uk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

20.  Dodanie og這szenia przez Og這szeniodawc jest jednocze郾ie akceptacj niniejszego regulaminu i polityki prywatno軼i.

 

OCHRONA DANYCH


Administrator Serwisu szanuje prawo u篡tkowników do prywatno軼i oraz gwarantuje bezpiecze雟two danych osobowych. Rejestracja w serwisie advertsbook.co.uk jest dobrowolna. W formularzu rejestracyjnym u篡tkownik podaje dane osobowe, takie jak: imi i nazwisko, a tak瞠 login b璠帷y adresem email oraz has這. Dane te nie s udost瘼niane i przetwarzane. Firma EMB operator i administrator strony advertsbook.co.uk, gwarantuje bezpiecze雟two danych osobowych U篡tkowników portalu. Zastosowane przez nas zabezpieczenia gwarantuj ich poufno嗆 i w豉軼iwe wykorzystanie. Administrator serwisu dok豉da wszelkich stara, aby chroni dane u篡tkowników i stosuje rygorystyczn polityk ochrony prywatno軼i. Dodatkowo nowoczesne formularze kontaktowe zabezpieczaj Twój adres email przed spamem oraz przed przechwyceniem przez roboty skanuj帷e Internet.
Ka盥emu u篡tkownikowi przys逝guje prawo do wgl康u i poprawiania podanych przez siebie danych.

 

STATYSTYKA I BEZPIECZE垶TWO

 
Administrator i operator katalogu Panorama Firm w serwisie advertsbook.co.uk zastrzega sobie prawo monitorowania i pobierania danych identyfikuj帷ych komputer u篡tkownika w celach statystycznych oraz dla bezpiecze雟twa serwisu. W szczególno軼i monitorujemy dane techniczne komputerów naszych u篡tkowników, pozwalaj帷e na podniesienie jako軼i i dost瘼no軼i naszego serwisu (Np. rodzaj i rozdzielczo嗆 u篡wanej przegl康arki). Dodatkowo monitorujemy dane pozwalaj帷e zabezpieczy katalog i baz danych przed u篡ciem niezgodnym z prawem i/lub regulaminem (Np. Adres IP i Host). Praktyka ta stosowana jest obecnie przez wi瘯szo嗆 serwisów internetowych i nie stanowi 瘸dnego zagro瞠nia dla prywatnych danych i/lub komputera u篡tkownika.

 

MAILING


Zastrzegamy sobie prawo wysy豉nia niezapowiedzianych wiadomo軼i osobom, których dane uzyskali鄉y dzi瘯i dobrowolnej rejestracji w Panoramie Firm. S to informacje zwi您ane ze 鈍iadczonymi przez nas us逝gami, informacje o zmianach, nowych us逝gach dodatkowych lub planowanych konserwacjach serwisu a tak瞠 wiadomo軼i wys豉ne w celu osobistego kontaktu z naszym klientem.

 

Copyright by EMB (Prawa Autorskie)


Wszelkie prawa zastrze穎ne. Wszelkie prawa w豉sno軼i serwisu advertsbook.co.uk nale膨 do firmy EMB. Kopiowanie, reprodukcja lub redystrybucja jakichkolwiek materiaów zamieszczonych w portalu advertsbook.co.uk - w ca這軼i lub w cz窷ci, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek niewymienionej formie, bez oficjalnej - pisemnej zgody EMB s nielegalne i podlegaj zasadom prawnym. Ka盥a próba nielegalnego wykorzystania tre軼i z advertsbook.co.uk zostanie uznana za 豉manie praw autorskich i zg這szona odpowiedniej instytucji. Wszystkie znaki towarowe oraz banery i inne elementy widniej帷e na stronach serwisu advertsbook.co.uk nale膨 do ich w豉軼icieli i równie s obj皻e prawami autorskimi. Jedyny wyj徠ek od tej regu造 stanowi strona z banerami - linkami promuj帷ymi nasz serwis.

Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn advertsbook.co.uk